Sõbrapäeva töötuba Loo noortekeskuses


13. veebruaril kohtusime taas Loo noortega ning seekord oli meil sõbrapäeva temaatika. - meisterdasime LED-valgustusega sõbrapäeva kaarte. Noored olid tublid ja kohtume varsti!

2019. aastal kohtume Loo noortega neljal korral: täna tehnoloogia töötoas "Kingitus sõbrale", 13. märtsis toimub "Puidus on tugevust" töötuba ehk valmistame puidust kõrvaklapihoidjad, aprillis meisterdame lindude pesakaste "Puidus on elu töötoas" ja mais teeme puidust kingitusi emale.

#Kingitussõbrale #LTTmobiilsedhuviringid #Jõelähtmevald #Harjumaa