Merkuuri meeskond võitis Ajujahi 10. hooajal sotsiaalse ettevõtluse eripreemia


Ajujahi sotsiaalse ettevõtluse eriauhinna 5000€ võitis Mobiilsed Töötoad

Merkuuri meeskond võitis Ajujahi 10. hooaja sotsiaalse ettevõtluse eriauhinna. Oleme saanud põneva kogemuse võrra rikkamaks, oleme kohanud inspireerivaid inimesi ja saanud kaasa elada teiste meeskondade arengutele. Täname Ajujahi meeskonda, mentoreid Pirkko Valget ja Jaan Apsi ning kõiki toetajaid ja rahastajaid. Teenust viime ellu koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi toel.

#mobileworkshops #mobiilsedtöötoad #märkamine #Merkuuroü #Ajujaht