Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge

Projekti nimi: Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge

Projekti akronüüm: Lab4Stem, No. 2020-1-LV01-KA201-077502

Projekti kestus: 27 kuud, 1. oktoober 2020 – 30. november 2022

Projekti juhtpartner on MASOC (Läti), projektipartneriteks on Eestist Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ ja Merkuur OÜ, Leedust LINPRA ja VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (VJDRMC), Lätist lisaks ka Tehnobuss Latvia.

Projekti rahastaja: ERASMUS+

Projekti peamised eesmärgid on:

1) STEM – õppe (teadus, tehnoloogia, inseneeria, matemaatika) populariseerimine õpilastele atraktiivsel viisil;

2) Õpetajate tugevam toetamine läbi interaktiivsete ja digitaalsete koolitusmaterjalide kaudu STEM-i kohta;

3) Sektori ettevõtete kaasamise tugevdamine haridusprotsessis.

Projekti sihtgrupid:

1) Üldhariduskoolide õpilased 14-15 aastased või siis 7-8 klass;

2) Üldhariduskoolide haridustöötajad (STEM ainete õpetajad, karjäärinõustajad ja tugispetsialistid);

3) Sektori esindajad ja teised sidusrühmad, kes soovivad olla seotud STEM teadmiste täiendamisega;

4) Õppijad, teiste haridustasemete esindajad, lapsevanemad, poliitikakujundajad.

Projekti peamised tegevused ja oodatavad tulemused on:

1) Kõigile kättesaadavad interaktiivsed digitaalsed koolitusmaterjalid STEM-i kohta õpilastele (neljas keeles - inglise, läti, leedu ja eesti keeles);

2) Õpetaja käsiraamat toetamaks interaktiivsete digitaalsete õppematerjalide kasutamist (neljas keeles - inglise, läti, leedu ja eesti keeles);

3) Juhised sektori esindajatele STEM-teadmiste täiendamiseks ja õpilaste toetamiseks (neljas keeles - inglise, läti, leedu ja eesti keeles);

4) 3 sündmust interaktiivsete digitaalsete koolitusmaterjalide tutvustamiseks ja populariseerimiseks;

5) Vähemalt 100 õpilast, kes on osalenud iga riigi pilootkoolitustel;

6) Õpilaste riiklik võistlus koolitusmaterjalide täiustamiseks;

7) 3 projekti lõppsündmust;

8) Vähemalt meediaga seotud artiklit.