"Mobiilse teenusena läbi viidavad töötoad puidu- ja metallitööstuse sektori ametite tutvustamiseks noortele 2016-2018"

I Tegevussuund

Mobiilsed töötoad puidusektori tutvustamiseks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Tegevussuund

Mobiilsed töötoad metallisektori tutvustamiseks

 

 

 

 

 

Teenust rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse, Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ programmi ressurssidest.

1/1

1/1